Communicatieve vaardigheden

Welke communicatiemiddelen en communicatieve vaardigheden staan in uw communicatiestrategie?

Inmiddels weten we wat interne communicatie is, hebben we gekeken naar een aantal voorbeelden en weet je dat je moet starten met een communicatieplan als je de interne communicatie wilt verbeteren. Laten we nu eens kijken naar de communicatiemiddelen en – vaardigheden die in jouw communicatiestrategie moeten staan.

Wat is een communicatiestrategie?

Een communicatiestrategie is het groeperen van alle middelen met als doel de communicatiedoelstelling te realiseren. Deze communicatiestellingen zijn op haar beurt weer afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen. Kortom een communicatiestrategie geeft de richting aan van uw bedrijf.

De belangrijkste punten van een communicatiestrategie

Een strategie is een keuze. De communicatiestrategie moet antwoorden geven op volgende variabelen: op wie richt je je in het bijzonder, wat wil je dat deze groepen weten, vinden en doen als je plan gelukt is, wat is de belangrijkste boodschap en hoe ga je het aanpakken. In andere woorden, de belangrijkste punten van een communicatiestrategie zijn de –middelen en de vaardigheden die je gaat gebruiken.

Hoe past u uw communicatiestrategie toe in de praktijk?

De meest eenvoudige manier om een communicatiestrategie in de praktijk toe te passen is door het volgen van een aantal stappen. De eerste stap is het doorvertalen van het beleid naar communicatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld. Tegen het einde van het jaar ten minste 1 blog artikel publiceren (op interne sociale media) per maand per afdeling om zo de bottom-up en de horizontale communicatie te stimuleren. De volgende stap is het omschrijven van doelgroepen en hun noden. Op deze manier kun je hun aanspreken in een “taal” die ze begrijpen. Aan deze boodschappen koppel je een gewenst effect. Wat moet de boodschap overbrengen is de derde stap. Stap 4 is het nadenken over de middelen die je gaat gebruiken. Als je weet welke middelen je gaat gebruiken (zie de voorbeelden), dan moet je beginnen plannen (stap 5), maar dat heeft weinig zin als je nog geen concrete boodschap heeft geformuleerd. De zesde stap is het creëren van de boodschap(pen) die verspreidt gaat worden. De laatste stap is, zoals zovaak, de evaluatie. Zo weet je wat er uiteindelijk goed en minder goed is gegaan en kun je er van leren.

Voorbeelden van communicatiemiddelen

De vierde stap was nadenken over de verschillende communicatiemiddelen die je kunt gebruiken om de boodschap over te brengen. Er zijn tal van media waar je aan kunt denken. Bijvoorbeeld: een intranet, sociale media, een nieuwsbrief, de krant, de televisie, enzovoort. Hetgeen je jouw moet afvragen is welke middelen hebben we tot onze beschikking en welke gaan hun doel het beste bereiken?

Voorbeelden van communicatievaardigheden

Om de strategie tot een goed einde te brengen heeft de verschillende stappen doorlopen. Behalve het stappenplan zijn ook jouw communicatievaardigheden erg belangrijk bij het uitvoeren van jouw strategie. Als je geschreven media gaat gebruiken, dan zullen jouw schriftelijke communicatievaardigheden top moeten zijn. Hetzelfde geldt voor jouw mondelinge communicatievaardigheden als bijvoorbeeld een vergadering gebruikt om de boodschap over te brengen. Maar misschien wel de belangrijkste vaardigheid binnen jouw strategie is de non-verbale vaardigheid luisteren. Luister naar de feedback die jouw medewerkers je geven en ga hiermee aan de slag.

Wij bieden een uniek en gebruiksvriendelijk platform dat open communicatie, goede samenwerking en levenslang leren promoot. Hierdoor vergroten bedrijven hun omzet en worden medewerkers meer gelukkig. Meer weten? Maak meteen jouw afspraak: 03 291 80 40.