Wat is interne communicatie

Wat is interne communicatie? Een aantal voorbeelden.

Dit artikel gaat over interne communicatie. Aan de hand van een definitie, het waarom en voorbeelden proberen we interne communicatie te definiëren en inzichtelijk te maken. Zo kunnen we in latere artikelen de nadruk leggen op het verbeteren van de interne communicatie en de tools.

Wat is interne communicatie?

Interne communicatie bevat volgens Wikipedia alle formele en informele contacten binnen een organisatie of binnen een zelfstandig onderdeel hiervan. Je zou interne communicatie ook kunnen uitleggen als het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie voor en door medewerkers en het bedrijf waarvoor je werkt. En dat kan via verschillende schriftelijke media, mondelinge communicatie of handige tools.

Het verschil tussen interne en externe communicatie

Het tegenovergestelde van interne communicatie is externe communicatie. Dit omvat alle communicatie die niet is gericht op de eigen medewerkers, maar op de buitenstaanders zoals: de klant, de leverancier, enzovoort. In de praktijk vindt het onderscheid vaak plaats op het niveau van verantwoordelijkheid. HR professionals zijn in die zin vaker betrokken bij de interne communicatie terwijl de afdeling marketing & communicatie de externe communicatie voor hun rekening nemen.

Waarom interne communicatie belangrijk is!

Een veelgehoorde uitspraak is ‘intern beginnen is extern winnen’. Dit wordt ondersteund door onderzoek waaruit blijkt dat interne communicatie aan belang toeneemt. Maar ook met gezond boerenverstand weet je dat interne communicatie een belangrijk gegeven is voor je bedrijf. Interne communicatie zorgt namelijk voor verbondenheid.

Wanneer collega’s, teams, afdelingen of departementen niet meer efficiënt en effectief met elkaar communiceren, dan draait met verloop van tijd alles in het honderd. Doelen worden niet (meer) bereikt, men kan zich niet meer identificeren met het bedrijf, de motivatie neemt af, de informatiestroom neemt af en dat leidt allemaal tot hogere kosten en een lagere omzet.

Voorbeelden van interne communicatie

Met de definitie van interne communicatie in het achterhoofd is het niet moeilijk om hier velerlei voorbeelden van te bedenken. Denk maar aan vergaderingen met het team of departement, een kort werkoverleg met een collega, een interne opleiding of een welkomstdag voor nieuwe collega’s, een ondernemingsraad, een gesprek met een collega in de lift of het koffieapparaat, verschillende formulieren die door de medewerkers moeten worden ingevuld, een post-it van een collega op je computer enzovoort.

Welke andere voorbeelden van interne communicatie kun jij nog bedenken? Waar loop jij tegenaan bij interne communicatie? 

Je kunt ook op een andere manier naar voorbeelden zoeken rond interne communicatie. Bijvoorbeeld interne communicatie in relatie met ziekteverzuim.

CASE: Interne communicatie en ziekteverzuim

Bedrijven met een ziekteverzuimbeleid kennen minder ziekteverzuim. Een indirecte oorzaak hiervan is dat deze bedrijven werken aan hun interne communicatie. Om het ziekteverzuim immers strategisch aan te pakken moeten er verschillende departementen en diensten met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts die overlegt met de HR manager over de acties voor een bepaalde medewerker. Kortom samenwerken is met elkaar communiceren.

Bent u op zoek naar een online tool dat helpt bij de interne communicatie en het onderling samenwerken verbetert aan de hand van levenslang leren? Laat Transparant Management u dan helpen en neem vandaag nog contact op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Leave a Reply

Your email address will not be published.