nl

Gepassioneerde leerkrachten

De visie van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits, in haar beleidsnota Onderwijs, is duidelijk : de kern van onderwijs is een teamgebeuren waarbij gepassioneerde leraren centraal staan.

De snel evoluerende samenleving daagt het onderwijs uit. De positie van het kind in onze samenleving wijzigt. Sociale media en andere technologische ontwikkelingen beïnvloeden de manier van leren. Lerenden hebben andere loopbaanverwachtingen. Men moet leren omgaan met flexibiliteit en veranderende werkomstandigheden. Dit voortdurend wijzigend perspectief moet mee sturend zijn in ons onderwijs.

Dus één van de prioriteiten voor het onderwijs is het gepassioneerd houden van de leerkrachten door ze een goede loopbaanbegeleiding aan te bieden. Maar hoe begin je hieraan in de praktijk ?

 

Misschien kunnen we helpen…
Volgens ons moet loopbaanbegeleiding als een systeem binnen een scholengemeenschap geïmplementeerd worden en niet enkel sporadisch en individueel toegepast worden. Eerst en vooral zal de scholengemeenschap functiebeschrijvingen, competenties en specifieke vaardigheden moeten uitwerken die overeenkomen met het kwaliteitsconcept van de school namelijk de specifieke leerdoelen en organisatiedoelen. . ( Onze Competence Navigator software laat toe om eigen specifieke competenties en vaardigheden te gebruiken zonder extra kost)

Eens deze competenties en vaardigheden gedefinieerd zijn moet er een referentiekader komen, een beginsituatieanalyse per leerkracht. Dit moet transparant en objectief gebeuren.

Door jaarlijks of toch minstens om de twee jaar een 360° evaluatie voor elke leerkracht ( en directeur) te organiseren, krijgt men als directeur van de scholengemeenschap een zeer goed beeld van de huidige competenties die elke leerkracht bezit.  Door ook collega’s en eventueel zelfs ouders en zorgleerkrachten om input te vragen krijgt men een zeer objectief beeld van de sterke kanten maar ook van de te ontwikkelen competenties van elke leerkracht (alle input is anoniem zodat iedereen vrij zijn mening kan uiten). Deze te ontwikkelen vaardigheden worden in het individuele rapport per leerkracht zeer duidelijk aangeduid, tevens worden coaching vragen en een ontwikkelingsplan automatisch toegevoegd om het gesprek te vergemakkelijken en de focus op de toekomst te houden. Het ontwikkelingsplan laat ook ruimte voor persoonlijke groei.

Als ondersteuning van de professionele ontwikkeling van de leerkrachten kan de school vervolgens mentoring en coaching trajecten opzetten, interne werkgroepen oprichten of een begeleidingstraject initialiseren. Onze groepsrapporten bieden hier een enorme steun aan, niet enkel zal men een volledig opleidingsplan per groep of voor de hele scholengemeenschap krijgen, maar ook tonen deze rapporten welke werknemers de beste score hebben per vaardigheid. Deze mensen kunnen dan ingezet worden om hun kennis te delen via de bovengenoemde kanalen.

Er staat geen limiet op het aantal groepen een scholengemeenschap wil definiëren, zo kunnen groepen per leeftijdscategorie gedefinieerd worden of per locatie of anciënniteit.

Door de 360° evaluatie op regelmatige tijdstippen te herhalen ( bv jaarlijks) kan men niet enkel de groei en vooruitgang per werknemer meten maar ook het algemene niveau en de vooruitgang per groep of van de gehele scholengemeenschap.

 

Wij doen al het werk !

Evaluaties verzamelen en ze verwerken in een rapport, het neemt ontzettend veel tijd in beslag. Als directeur komt deze last bovenop alle andere taken en vaak wordt ook het nut ervan niet ingezien want de resultaten zijn enkel per persoon en geven geen zicht op de competenties van je werknemers in het algemeen.

 

Hoe kunnen wij helpen ?

  • Het opstellen van de competenties en vaardigheden
  • Het definiëren van de groepen voor de groepsrapporten
  • De 360° evaluaties – deze worden volledig door ons georganiseerd – U levert ons de namen, wij organiseren de bevraging en leveren U de rapporten aan. ( zowel individueel als per groep)
  • Begeleiden bij het gebruik van de rapporten
  • Wij beschikken ook over een zeer eenvoudig communicatieplatform dat de verdere uitwerking van de professionele ontwikkeling kan vergemakkelijken. Wij komen U met veel plezier hierover een demo geven.

Contacteer ons !