Verzuimbeleid

De strategische aanpak van ziekteverzuim

In het vorige artikel lag de nadruk op de basics van ziekteverzuim. In dit artikel willen we het hebben over de strategische aanpak van verzuim. Ook willen we nagaan welke middelen zoals een verzuimbeleid en een tool helpen om het ziekteverzuim te verminderen. Lees je mee?

Is ziekteverzuim het juiste woord?

Wanneer iemand niet op de plek is waar hij/zij moet zijn, dan wordt er over ziekteverzuim gesproken. Nu zie ik de laatste tijd kritische geluiden voorbij komen over het woord. Zo wil Securex dat we het gaan hebben over absenteïsme. Het woord verzuim zou weinig positief zijn. Toegegeven er zijn positievere woorden, maar zoals bij elke discussie over het begrip gaan we voorbij aan oplossingen. Laten wij dan daarop de focus leggen. 

Wat is een verzuimbeleid?

Een verzuimbeleid is gericht op verzuimbestrijding. In de praktijk betekent dit dat bedrijven de verzuimfrequentie en verzuimduur willen verminderen. Dat maakt dat een verzuimbeleid allerlei preventieve maatregelen omvat om ziekte en ongevallen te voorkomen. Het liefst zijn deze maatregelen oplossingen van strategische aard. Voor ons ligt de nadruk op strategische oplossingen, omdat wij geloven dat bedrijven enkel zo de oorzaken (op de verschillende niveaus) en de hoge kosten van verzuim kunnen aanpakken. De vraag die ons dan rest is hoe begin je hieraan?

Verzuimbeleid

Hoe ziet een strategisch verzuimbeleid eruit?

De structuur van het verzuimbeleid bestaat normaal gezien uit drie grote pijlers namelijk: registratie, preventie en begeleiding. Zoals elk beleid moet ook het verzuimbeleid worden ontwikkeld rond een algemene visie.

Stap 1. Registratie

Om ziekteverzuim te kunnen verminderen moeten bedrijven onderzoeken wat de oorzaken van verzuim zijn. De eerste pijler heeft dus alles met “meten is weten” te maken. Je moet dus weten met welke hoeveelheden verzuim jouw bedrijf te maken heeft. Maar ook wat de specifieke oorzaken van verzuim binnen jouw bedrijf zijn. Kortom je zult ziekteverzuim in kaart moeten brengen. Dit is eveneens de plicht van de werkgever. 

Stap 2. Preventie           

Pas als je weet wat de oorzaken zijn, kun je preventieve en strategische oplossingen bedenken, implementeren en opvolgen. Dat is de tweede pijler. In realiteit hebben veel problemen rond ziekteverzuim te maken met de gezondheid van een medewerker. Mensen die veel bewegen, ontspannen zijn, een normale werkbelasting kennen en gezond eten zijn minder vaak ziek. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Hetzelfde geldt voor pesterijen, discriminatie en agressie wat vaak leidt tot absenteïsme.

Stap 3. Begeleiding

De derde pijler is het aanbieden van begeleiding. In de praktijk komt het nog te vaak voor dat een zieke medewerker wordt begeleid naar een spoedig herstel. Bijvoorbeeld aan de hand van een reïntegratieplan. Uit dit plan wordt duidelijk wat het bedrijf doet om het herstel van de zieke werknemers te bevorderen en of hij de werknemer passende arbeid heeft aangeboden.

Maar zou het niet zoveel mooier zijn wanneer jouw bedrijf individuele en groepsbegeleiding aanbiedt dat de algehele welzijn van een medewerker verbeterd? Oftewel dat jouw bedrijf een beleid uitvoert dat is gericht op het herkennen en aanpakken van de symptomen en oorzaken van verzuim en dat vanuit meerdere invalshoeken?

De medische invalshoek
Als bedrijf zou je impact op de leefstijl van jouw werknemers moet uitoefenen met een gericht gezondheidsaanbod. Tegelijkertijd zou je moeten waken over het feit dat elke afwezigheid ook medisch gerechtvaardigd is.

De technische invalshoek
Daarnaast zou je als bedrijf ook de werk- en organisatiekenmerken die de belasting en het ziekteverzuim van uw werknemers beïnvloeden moeten optimaliseren. De medewerkers zullen zich beter kunnen voldoen aan de hen gestelde eisen, zullen minder klachten ontwikkelen en bijgevolg minder afwezig zijn.

De gedragsmatige invalshoek
Ook kun je als bedrijf ervoor zorgen dat elke betrokkene zijn verantwoordelijkheid opneemt. Leer uw leidinggevenden aan hoe hun werknemers goed te motiveren en hun betrokkenheid te genereren en te behouden.

Bent u op zoek naar een online tool dat helpt bij het verminderen van ziekteverzuim door te werken aan de interne communicatie, het onderling samenwerken en levenslang leren? Laat Transparant Management u helpen en neem vandaag nog contact op!