Ziekteverzuim

Betekenis van ziekteverzuim? En waarom je verzuim moet berekenen?

Ziekteverzuim is een vorm van verzuim. Een probleem bij veel bedrijven. Dat is de reden waarom we in dit artikel ingaan op de verschillende geuren en kleuren van ziekteverzuim. Ook leggen we je uit waarom je het verzuim binnen jouw bedrijf moet berekenen. Lees je mee?

Wat is verzuim?

Wanneer iemand verzuimt is die persoon niet op de plek waar hij/zij moet zijn. Verzuim of absenteïsme is een term uit het arbeidsrecht en kent meerdere invalshoeken. De meest bekende is ziekteverzuim bij bedrijven. Deze vorm heeft onze focus en wordt hieronder verder toegelicht.

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim wordt door Wikipedia als volgt omschreven: “ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt”. Het komt er dus op neer dat een persoon niet op zijn werk geraakt vanwege een ziekte of een niet-medische aandoening. Voorbeelden daarvan zijn: een arbeidsconflict, onrustige thuissituatie of uitgekeken op het werk zijn. In de praktijk spreken we echter pas over ziekteverzuim gesproken wanneer iemand buitensporig vaak ziek meldt ofwel langdurig ziek is. Verzuim als gevolg van een bevalling wordt in principe niet als ziekteverzuim gerekend.

Soorten ziekteverzuim

De literatuur omschrijft drie kleuren, en dus drie soorten, ziekteverzuim namelijk wit, zwart en grijs. Men spreekt van wit verzuim wanneer de medewerker afwezig is omwille van een vastgestelde en algemene ziekte bevestigt door een dokter of huisarts. Zwart verzuim is het tegenovergestelde en houdt in dat de medewerker zich ziek meldt zonder daadwerkelijk ziek te zijn. De tussenvorm is grijs verzuim waarbij er wordt getwijfeld of de bevestigde zieke medewerker echt niet in staat is om te gaan werken. Tot slot bestaat er mentaal verzuim. In dergelijke situaties is de medeweker wel aanwezig, maar niet feitelijke productief.

Oorzaken van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kent meerdere niveaus van waar ziekteverzuim kan worden bekeken. Op maatschappelijk vlak wordt verzuim bepaald door de kwaliteit en structuur van de gezondheidszorg, het klimaat van de arbeidsmarkt en de structuur en werking van de sociale zekerheid. Binnen een organisatie zullen de zorg voor de kwaliteit van de arbeid, de mate waarin de arbeidsbelasting in het oog gehouden wordt, en de verzuimdrempel de veelvuldigheid van de afwezigheid bepalen. Individueel kunnen er talloze redenen zijn waarom iemand zich al of niet veelvuldig ziek meldt. Deze redenen zijn terug te vinden in de privésfeer, en zijn niet los te zien van de organisatie en de maatschappij.

Ziekteverzuim

 

Afbeelding invoegen: bron: human-interest.be

Waarom u ziekteverzuim moet berekenen

Wanneer een medewerker met een vast contract niet is komen werken brengt dat kosten met zich mee. Securex heeft eens uitgerekend dat een dag ziekteverzuim de Belgische werkgever gemiddeld €875 kost.

Deze kosten zijn tweeledig. Dubbel kosten dus. Enerzijds moet je als werkgever de zieke medewerker een bepaald percentage van zijn loon blijven betalen. Anderzijds heeft de zieke medewerker geen geld opgebracht door een meerwaarde te bieden tijdens zijn werkuren.

Bij het uitleggen van de betekenis van ziekteverzuim hebben we al vermeldt dat het voornamelijk om langdurige zieken gaat. Dit impliceert dat de kosten van één langdurige zieke medewerker al gauw kunnen oplopen tot de tienduizenden euro’s.

Hopelijk overtuigen de kosten verbonden aan ziekteverzuim je om deze te beginnen berekenen. Dat is echter pas de eerste stap. Het is natuurlijk veel beter om ziekteverzuim strategisch aan te pakken middels een beleid. Daar zullen we het in een volgend artikel over hebben.

Al je opmerkingen en vragen mag je hieronder stellen. Neem ook zeker een kijkje op onze website: www.transparantmanagement.com. Wij bieden namelijk een online tool aan dat ziekteverzuim aanzienlijk kan verminderen.

tags: ziekteverzuim, ziekteverzuim betekenis, ziekteverzuim berekenen, ziekteverzuim België, verzuim, wat is ziekteverzuim, verzuim betekenis, langdurig ziek, Transparant Management,

zoekwoord: ziekteverzuim